(English tekst below)

Een kennis, die in mijn ogen altijd mooie landschapsfoto’s maakte, verzuchtte een paar maanden geleden dat hij niet meer de inspiratie had om met zijn camera op pad te gaan. ‘Ik ben mijn creatieve vuur gewoon kwijt,’ zei hij, vertwijfeld.

Hij had een hectisch halfjaar achter de rug, verhuizing, ziekte, tegenslag… Ik opperde voorzichtig dat hij wellicht gewoon een time-out nodig had. Genieten van de natuur hoeft niet altijd tot productie te leiden. Soms is genieten genoeg. ‘Misschien komt de zin in fotograferen later terug,’ stelde ik. Onlangs was hij er weer, met prachtige, bezielde beelden.

Een vrouw van in de 40, die al 10 jaar fotoworkshops afliep en foto’s instuurde voor wedstrijden maar nooit iets won, vertelde dat ze gewoon ‘niet creatief of talentvol genoeg’ is. Ik vroeg hoe ze zich voelde als ze buiten in de natuur met haar camera was. ‘Ik vind het heerlijk in de natuur, maar ik kom nooit thuis met foto’s die ik goed genoeg vind.’

Ik heb haar gevraagd om een paar weken lang alleen foto’s voor zichzelf te maken die niemand anders hoefde te zien. En deze thuis te bekijken met de vraag, ‘Herken ik wat ik daar voelde?’ Geleidelijk aan begon ze zich los te maken van wat zij dacht dat andere mensen wilden zien en van alle conventies over wat een ‘goede foto’ hoort te zijn.

Ben jij je inspiratie kwijt? Heb jij het gevoel op een dood spoor te zitten? Ik bied een privé workshop aan, Voorbij de Blokkade, die jou hiermee kan helpen.

So long as you believe there is more to be done, to be learned, to be expressed—even if you find yourself in the throes of a creative block, a personal struggle, or in search of meaning yet to reveal itself to you—don’t blame yourself. Keep trying. Take a break, if needed. But don’t give up.” Guy Tal

(English text)

When We Lose Our Fire

A few months ago, a landscape photographer friend, whose work I admire, complained that he no longer felt inspired to go out with his camera. ‘I guess I’ve just lost my mojo,’ he sighed.

He’d just had a hectic half year: moving house, illness, problems in the family. I suggested that maybe he just needed some down time. You can enjoy the landscape without it always leading to productivity. Sometimes enjoyment is enough. ‘Who knows, maybe at some later date you’ll want to take your camera along again,’ I pointed out. Recently, he was back with beautiful, soulful images.

A woman in her 40’s had been following nature photography workshops and submitting photos to competition without results for about 10 years complained, ‘I guess I’m just not talented or creative enough.’ I asked her how she felt when she’s out in nature with her camera. ‘I love it out there,’ she exclaimed. ‘But when I get back and look at the photos on the computer, they’re just not good enough.’

I asked her to try going out for a few weeks and to only take photos for herself, not to share with anyone. Then look at them and ask herself, ‘Do I recognize what it is I felt when I took that?’

Gradually, she began to free herself from her expectations about what other people want to see and the conventions of ‘good photography’.

Have you lost your inspiration? Do you feel you’re at a dead end? I’ve developed a private workshop, Beyond the Block, for you.