Gevoelig

Als kind leefde ik teruggetrokken, liever alleen dan met vriendinnetjes of familie. Het schoolplein was een gruwel voor me, al die herrie en beweging vond ik beangstigend. Ik was liever in de natuur, alleen met de bomen en de vogels. Ik las gretig boeken en had een levendige fantasiewereld. Mijn leraren waren ervan overtuigd dat ik buitengewoon intelligent was, maar ik presteerde niet op school. Ik had een goed geheugen maar ik dacht in beelden, associatief in plaats van lineair. Ik was goed in taal maar rampzalig slecht in rekenen.

Ik bewonderde wél de andere kinderen en wilde eigenlijk net zo zijn als hun. Als puber vond ik manieren om alle gevoelens die mij overspoelden weg te stoppen en ontwikkelde een extraverte persoonlijkheid. Mijn masker werd geboren. Pas op latere leeftijd, toen ik na een scheiding een tijdje in therapie ging, leerde ik de symptomen van hoog-sensitiviteit herkennen.

Klinkt dit al bekend in de oren? Bijna 20% van alle mensen is hoog-sensitief. Er zijn vier gebieden waarin het herkenbaar is:
• Lichamelijk: alle zintuigen reageren heftiger op prikkels dan bij ‘normale’ mensen.
• Emotioneel: het empathisch vermogen is sterk, gevoelens en stemmingen worden gauw overgenomen van anderen en de eigen belevingswereld is heftig.
• Mentaal: het zijn beelddenkers met een levendige fantasie. Ze denken eerder associatief dan lineair. Soms is er sprake van hoogbegaafdheid.
• Spiritueel: er is een diepe verbondenheid met de natuur en met dieren, ze zijn intuïtief.

Hoog-sensitiviteit voelt in eerste instantie aan als een vloek. Alle prikkels, sensaties en gevoelens overspoelen je en je weet niet hoe je jezelf staande kan houden in de wereld. Pas op het moment dat je geleerd heb om met de heftigheid om te gaan, geleerd heb om jezelf tegen sommige invloeden te beschermen, komt de weg vrij om te genieten van al het moois dat het brengt.

Hoog-sensitieve kinderen zijn kwetsbaar. Het is van groot belang dat hun ouders herkennen dat ze hulp nodig hebben om hiermee te leren om te gaan en dat ze regelmatig tijd alleen nodig hebben om te herstellen van alle prikkels van de dag.

Maar het rijkdom in het leven van een hoog-sensitieve die geleerd heeft om met deze gevoeligheid om te gaan is enorm!

One Comment:

  1. Pingback: (On)Zichtbaar – Madeleine Lenagh

Leave a Reply